ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಕ್ಕು

 1. ಉಜ್ಜು,ತೀಡು
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಕ್ಕು

 1. ಬೆನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಕ್ಕು

 1. ಬೆನ್ನು ತಿಕ್ಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಕ್ಕು

 1. ಬೆನ್ನು ತಿಕ್ಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಕ್ಕು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಕ್ಕು

 1. ಒರೆ,ತೇಯು
 2. ಉಜ್ಜು,ಒರಸು
 3. ಬೆಳಗು,ತೊಳೆ
 4. ನಯಮಾಡು,ಮಾಲೀಸು ಮಾಡು
 5. ನಾಶಮಾಡು,ಹಾಳುಮಾಡು
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಿಕ್ಕು&oldid=532625" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ