ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಒರೆ
 2. ಬಿಡದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಒರೆಗೆ ಸಂಧಾನವುಂಟೇ? ಒರೆ ಎಂದರೆ ಮಾತು.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಈತನ ಒರೆಗೆ ಬರುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಒರೆ :ಹೇಳು

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಒರೆದು ನೋಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಆತ ಕಯ್ಗೋವಿಯನ್ನು ಒರೆಯಿಂದೆಳೆದು ತೆಗೆದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಒರತು ಹರಿವ ಹಳ್ಳ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಒರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಈತನ ಒರೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಾರು ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಆಕೆ ಒರೆದ ಮೆಲ್ನುಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಒರೆಹಚ್ಚು; ಒರೆಕೊಳ್ಳು; ಒರೆಕಲ್ಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. __ಒರೆ :ನಿರೂಪಿಸು _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಒರೆದು ನೋಡು; ಒರೆಹಚ್ಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಒರೆವ ಮೆಲ್ನುಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಒರೆಗಲ್ಲು, ಒರೆ ಹಚ್ಚು
 2. ಒರಸು, ಒರಿಸು, ಒರ‍್ಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. ಪದ,ಶಬ್ದ
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ/ ದ್ರಾವಿಡ

ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ನುಡಿಕೋಶ (ವಿ. ಕೊಳಂಬೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗವ್ಡರು)
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒರೆ&oldid=673867" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ