ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ಕುಂದು, ಕುಗ್ಗು
  (ತಗ್ಗುದನಿ=ಮಂದ್ರ)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ತಗ್ಗುನೆಲ; ತಗ್ಗುಗದ್ದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಟೊಂದು ತಗ್ಗಿಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೇ ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ತಗ್ಗುಗದ್ದೆ, ತಗ್ಗುನೆಲ; ತಗ್ಗಾದ ಮನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ತಗ್ಗಿ ನಡೆ; ತಗ್ಗಿಬೀಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಗಳಿದ್ದುವು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ತಗ್ಗಿದ ನೆಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವು ತಗ್ಗಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ಕುಗ್ಗು,ಕುಸಿ
 2. ಬಾಗು,ಬಗ್ಗು
 3. ನೆಗ್ಗು,ಜಜ್ಜಿಹೋಗು
 4. ಶಾಂತವಾಗು,ಉಪಶಮನವಾಗು
 5. ಸೊರಗು,ಖಿನ್ನನಾಗು
 6. ದೈನ್ಯವನ್ನು ತಾಳು
 7. ಸೋಲು,ಮಣಿ
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗ್ಗು

 1. ಹಳ್ಳ,ಗುಣಿ
 2. ಕುಳ್ಳಾದುದು,ಎತ್ತರವಲ್ಲದುದು
 3. ಕುಗ್ಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ,ಕುಸಿತ
 4. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಿಕೆ,ತುಟ್ಟಿ
 5. ಕಷ್ಟಕಾಲ,ಆಪತ್ಕಾಲ
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಗ್ಗು&oldid=666111" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ