ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಟ್ಟು

  1. ಅಭಾವ,ಕೊರತೆ,ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವುದು,ವಿರಳತೆ,ದುರ್ಲಭತೆ,ಅರಕೆ,ಕೊರೆ,ತವಿಲು
    ಗೊಟ್ಟುವಳ್ಳ; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಗೊಟ್ಟಾಗಿದೆ; ನೀರಿಗೆ ಗೊಟ್ಟಾಯಿತು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಟ್ಟು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಟ್ಟು

  1. ಗೊಟ್ಟಾ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಟ್ಟು

  1. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗೊಟ್ಟಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಟ್ಟು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಟ್ಟು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗೊಟ್ಟು&oldid=392971" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ