ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ

  1. ಅಭಾವ,ನ್ಯೂನತೆ,ರಾಹಿತ್ಯ,ಅಪೂರ್ಣತೆ,ಕಡಿಮೆ,ಕೊರತೆ,ಕೊರೆ,ತವಿಲು, ತೊಳ್ಳೆ
    ಅವರ ಬಾಳುವೆ ಯಲ್ಲೇನೋ ಅರಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ

  1. ಅರಕೆ ಕಟ್ಟಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ

  1. ಅರಸುವವನ ಅರಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ

  1. ಮಡಿಕೆಯ ಅರಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ

  1. ಆತನ ಅರಕೆಯಿನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ

  1. ನೀರರಕೆಯಿಂದ ಆತನ ಮೋರೆ ಒಣಗಿತ್ತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆ (ದೇ) ಕೊರತೆ, ನ್ಯೂನತೆ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅರಕೆ&oldid=598517" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ