ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಸರು

  1. ಹೆಚ್ಚು,ಒತ್ತೇರು,ಸೆಡೆ,ಹುಲಿಸು,ಒದಗು,ದಳ್ಳಿಸು,ಕೆರಳು,ಸಾಗು,ಮೊಗೆ
    ಕೊಸರಿದ ಕಿನಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಸರು

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಸರು

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಸರು

  1. ಆಕೆ ಅವನ ಕಯ್ಯಿಂದ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು ದೂರ ಸರಿದಳು; ಕೊಸರಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಸರು

  1. ಕುದುರೆ ಕೊಸರಿ ಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಯಿತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಸರು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೊಸರು&oldid=380447" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ