ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. ಹಾರಯ್ಸು,ಹಾರು,ಬಯಸು,ಕೋರು,ಅಲವರಿಸು,ಆಟಿಸು,ಎಳಸು,ಒಲ್ಲು,ಪದೆ
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. ಕಡುಗಿದ ಮಣ್ಣು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. ಕಡುಗಿದ ನೀರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಡುಗು&oldid=202890" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ