ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. ಹಾರಯ್ಸು,ಹಾರು,ಬಯಸು,ಕೋರು,ಅಲವರಿಸು,ಆಟಿಸು,ಎಳಸು,ಒಲ್ಲು,ಪದೆ
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. ಕಡುಗಿದ ಮಣ್ಣು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. ಕಡುಗಿದ ನೀರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಡುಗು&oldid=202890" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ