ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರಯ್ಸು

  1. ಆಶೀರ್ವದಿಸು,ಹರಸು ,ಶುಭಕೋರು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರಯ್ಸು

  1. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹಾರಯ್ಸಿದೆ; ಹಾರಯ್ಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರಯ್ಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರಯ್ಸು

  1. ನಿಮ್ಮ ಬರವನ್ನು ಹಾರಯ್ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಾರಯ್ಸು&oldid=535185" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ