ಒಳ್ಳೆಯ

 1. _________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳ್ಳೆಯ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳ್ಳೆಯ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳ್ಳೆಯ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳ್ಳೆಯ

 1. ಹಿತವಾದ,ಸರಿಯಾದ,ಚೆನ್ನಾದ,ಉತ್ತಮ,ನಲ್,ನಲ್ಲ,ಒಳ್,ಬಕ್ಕೆ,ತನಿ
 2. ತಕ್ಕ,ಉಚಿತ,ಯೋಗ್ಯ
 3. ಸಮರ್ಪಕವಾದ,ಹದವಾದ,ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ
 4. ಹಿತಕರವಾದ,ಉಲ್ಲಾಸಯುಕ್ತ
 5. ಆರೋಗ್ಯಕರ
 6. ಸಂಭಾವಿತ,ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
 7. ದಯೆಯುಳ್ಳ,ಉಪಕಾರಿ
 8. (ಮಕ್ಕಳು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ,ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ,ತೊಂದರೆ ಕೊಡದ
 9. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ,ಬಲವಾದ
 10. ತಕ್ಕಷ್ಟಿರುವ,ಹೇರಳವಾಗಿರುವ,ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ
 11. ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ
 12. ಚಿನ್ನದಂಥ,ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವ
  ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒಳ್ಳೆಯ&oldid=532537" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ