ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ

  1. ಸಮರ್ಪಕವಾದ,ಹದವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ