ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ

  1. ಸಮರ್ಪಕವಾದ,ಹದವಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ