ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯಕರ

  1. ಹಿತಕರವಾದ,ಉಲ್ಲಾಸಯುಕ್ತ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ