ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. ಅಲೆ,ತೆರೆ,ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ
  ಒಲೆ
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಒಲೆಕಟ್ಟೆ; ಕೋಡೊಲೆ; ಒಲೆಹೂಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. ಒಲೆಗೆಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. ಮುಚ್ಚೊಲೆ; ಗೂಡೊಲೆ; ಒಲೆಹೂಡು; ಒಲೆ ಹತ್ತಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. ಒಲೆದಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಲೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒಲೆ&oldid=661137" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ