ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. ಅಲೆ,ಒಲೆ,ಪರದೆ,ಕಾಂಡಪಟ
  _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. ತೆರೆ ಬಟ್ಟೆ; ತೆರೆ ಹಿಡಿ; ತೆರೆಸೀರೆ; ತೆರೆಬೀಳು; ತೆರೆಮರೆ; ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. ತೆರೆದ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಬೆಕ್ಕು ಒಳಗೆ ಬಂತು; ತೆರೆ ಗಣ್ಣು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ತಿಟ್ಟ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. ತೆರೆಬಟ್ಟೆ; ತೆರೆಹಾಕು; ಸೊಡರಿನ ತೆರೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. ತೆರೆದ ಕೆಂಡ; ತೆರೆದ ಕಣ್ಣು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. ತೆರೆದ ಕಡತ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆ

 1. ತೆರೆದು ತೋರಿಸು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೆರೆ&oldid=661254" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ