ಹಂಚಿಕೆ

 1. ವಿತರಣೆ,ಹಂಚುವುದು
  ಈ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿನ್ನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit

ಹಂಚಿಕೆ

 1. ತೊಳೆ, ಪಸುಗೆ, ಪಾಲು, ಹಸಿಗೆ, ಹದಿಕೆ
 2. ವಿಭಾಗ, ಶಾಖೆ, ವಿಭಜನ, ವಿತರಣೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit

ಹಂಚಿಕೆ

 1. ಸೂಟಿ, ಅನು, ಹೂಟ, ಕೆಟ್ಟ ಹಮ್ಮುಗೆ
 2. ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ, ರಚನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಚು, ಪಿತೂರಿ
  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡು/ತೆಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit

ಹಂಚಿಕೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚಿಕೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚಿಕೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚಿಕೆ

 1. ಅವನ ಹಂಚಿಕೆಯೇನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚಿಕೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚಿಕೆ

 1. ಹಣದ ಹಂಚಿಕೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚಿಕೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚಿಕೆ

 1. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಂಚಿಕೆ&oldid=670599" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ