ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  1. ಏರ್ಪಾಟು,ಸಿದ್ಧತೆ,ಏರ‍್ಪಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ