ಸೂಟಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. ಹುಡುಗ ಸೂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. ಬಿಡುವು,ರಜೆ
  ನಾಳೆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೂಟಿ ಅದ.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಟಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೂಟಿ&oldid=532430" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ