ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚು

 1. ಪಾಲುಮಾಡು, ವಿಭಾಗಮಾಡು, ವಿತರಣೆ ಮಾಡು
  ಮಗು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ; ಹಂಚಿಕೆ
  ಮೂರು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  ______________________
  ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಬೇರೆ ಪದಬರಿಗೆಗಳು

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚು

 1. ಹಂಚಿಕೊಡು; ಇವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚು

 1. ಹುರಿಯುವ ಹಂಚು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂಚು

 1. ಓಡು, ಒಡಲು
  ಮಾಡಿಗೆ ಹಂಚು ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಂಚು&oldid=670602" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ