ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂರ್ಯ

 1. ನೇಸರ, ರವಿ, ಭಾನು, ಉದಯ, ಭಾಸ್ಕರ, ದಿವಾಕರ, ದಿನಕರ, ದಿವಸ್ಪತಿ, ಆದಿತ್ಯ, ಅರ್ಕ, ತರಣಿ, ಮಿಹಿರ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಚಂಡಕರ, ದಿನೇಶ, ದಿನಪ, ಖದ್ಯೋತ, ಸವಿತೃ, ದಿನಮಣಿ
  __________________
 
ಸೂರ್ಯ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂರ್ಯ

 1. ಸೂರ, ಅರ್ಯಮಾ, ಆದಿತ್ಯ, ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ, ದಿವಾಕರ, ಭಾಸ್ಕರ, ಅಹಸ್ಕರ, ಬ್ರಧ್ನ, ಪ್ರಭಾಕರ, ವಿಭಾಕರ, ಭಾಸ್ವ, ವಿವಸ್ವಾನ್, ಸಪ್ತಾಶ್ವ, ಹರಿದಶ್ವ, ಉಷ್ಣರಶ್ಮಿ, ವಿಕರ್ತನ, ಅರ್ಕ, ಮಾರ್ತಾಂಡ, ಮಿಹಿರ, ಅರುಣ, ಪೂಷಾ, ದ್ಯುಮಣಿ, ತರಣಿ, ಮಿತ್ರ, ಚಿತ್ರಭಾನು, ವಿರೋಚನ, ವಿಭಾವಸು, ಗ್ರಹಪತಿ, ತ್ವಿಷಾಂಪತಿ, ಅಹರ್ಪತಿ, ಭಾನು, ಹಂಸ, ಸಹಸ್ರಾಂಶು, ತಪನ, ಸವಿತಾ, ರವಿ, ತಿಗ್ಮಕರ, ಅಂಬರಮಣಿ, ಚಂಡಕರ (ಈ ೩೭ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರುಗಳು)
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂರ್ಯ

 1. ಪದ್ಮಾಕ್ಷ, ತೇಜಸಾಂರಾಶಿ, ಛಾಯಾನಾಥ, ತಮಿಸ್ರಹಾ, ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ, ಜಗಚ್ಚಕ್ಷು, ಲೋಕಬಂಧು, ತ್ರಯೀತನು, ಪ್ರದ್ಯೋತನ, ದಿನಮಣಿ, ಖದ್ಯೋತ, ಲೋಕಬಾಂಧವ, ಇನ, ಭಗ, ಧಾಮನಿಧಿ, ಅಂಶುಮಾಲೀ, ಅಬ್ಜಿನೀಪತಿ (ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ೧೭ ಹೆಸರುಗಳು)
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೂರ್ಯ&oldid=674925" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ