ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಯ್ಯಿ

  1. ಸೇಡು,ಪ್ರತೀಕಾರ,ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆ
    ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಯ್ಯಿ

  1. ಮುಯ್ಯಿಕೊಡು; ಮುಯ್ಯಿಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಯ್ಯಿ

  1. ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಯ್ಯಿ

  1. ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ; ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಯ್ಯಿ

  1. ಮುಯ್ಯಿಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮುಯ್ಯಿ&oldid=532793" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ