ಸೇಡು

  1. ದ್ವೇಷ,ಹಗೆತನ,ವೈರ,ಮಾತ್ಸರ್ಯ,ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು, ಪ್ರತಿಕಾರ
    ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇಡು

  1. ಸೇಡುಗೊಳ್ಳು - ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಕೆಯ ಕಯ್ ಸೇಡುಗೊಂಡಿದೆ; ಸೇಡುಹಿಡಿ - ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವಳ ಕಯ್ಗಳ ಸೇಡುಹಿಡಿದಿದ್ದವು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇಡು

  1. ಸೇಡು ತೀರಿಸು - ಸೇಡುತೀರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಆತ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಕೊಂಡ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇಡು

  1. ಸೇಡು ತೀರಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೇಡು&oldid=661955" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ