ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. (ಅಂಗೈಯಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ)ಹೊಡೆ,ಅಪ್ಪಳಿಸು,ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ