ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. (ಅಂಗೈಯಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ)ಹೊಡೆ,ಅಪ್ಪಳಿಸು,ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ