ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳು

  1. ಒತ್ತಿ ಹೇಳು,ಖಚಿತಪಡಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ