ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಜಾತಿ,ವರ್ಗ
  ತಳಿಕುದುರೆ; ತಳಿಯ ಕೂಳು
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ನೀರು ತಳಿಯಾತು
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಒಳ್ಳೇ ತಳಿಯ ಆಕಳು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಮೇಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ತಳಿಯಬೇಡ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ತಳಿ ಆಕಳು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಯ ಆಕಳು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ(ದೇಸಿಪದ)

 1. ಗೋಡೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಮರದಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚೌಕ ರಂದ್ರಗಳಿರುವ ಅಡ್ಡ ತಡೆಗೋಡೆ.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ ತಳಿಪತ್ತುಗೆಯಿದೆ

@: Grill Partition Wall,

ನುಡಿಮಾರಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಳಿ&oldid=660326" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ