ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಜಾತಿ,ವರ್ಗ
  ತಳಿಕುದುರೆ; ತಳಿಯ ಕೂಳು
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ನೀರು ತಳಿಯಾತು
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಒಳ್ಳೇ ತಳಿಯ ಆಕಳು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ =ಮೂಲ, ಬೀಜ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಮೇಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ತಳಿಯಬೇಡ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ತಳಿ ಆಕಳು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಯ ಆಕಳು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ(ದೇಸಿಪದ)

 1. ಗೋಡೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಮರದಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚೌಕ ರಂದ್ರಗಳಿರುವ ಅಡ್ಡ ತಡೆಗೋಡೆ.
 1. ಸತ್ರ, ಧರ್ಮಶಾಲೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಿ

 1. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ ತಳಿಪತ್ತುಗೆಯಿದೆ

@: Grill Partition Wall,

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಳಿ&oldid=674967" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ