ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪತ್ತುಗೆ

  1. ___________
    ಪತ್ತುಗೆಗೆಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪತ್ತುಗೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪತ್ತುಗೆ

  1. ಪತ್ತುಗೆಗೊಳ್ಳು; ಪತ್ತುಗೆ ಕೆಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪತ್ತುಗೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪತ್ತುಗೆ&oldid=334714" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ