ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಡ್ಡೆ

 1. ರಾಶಿ,ಒಟ್ಟಿಲು
  _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಡ್ಡೆ

 1. ಬಟ್ಟೆ, ಅರಿವೆ
  _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಡ್ಡೆ

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಡ್ಡೆ

 1. ಮಳಲ ಗುಡ್ಡೆ ; ರಾಗಿಗುಡ್ಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಡ್ಡೆ

 1. ರಾಗಿಗುಡ್ಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಡ್ಡೆ

 1. ಮೋರೆ ಒರೆಸಲು ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಡಿ; ತಲೆಗುಡ್ಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಡ್ಡೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಡ್ಡೆ

 1. ಕುರಿತ ಏಟು,ಸರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ,ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಹೊಡೆತ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗುಡ್ಡೆ&oldid=618491" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ