ಬಟ್ಟೆ

 1. ಅರಿವೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಉಡುಪು,
  ವಸನ, ಹೊಸಬಟ್ಟೆ = ತಂತ್ರಕ
  ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆ, ಧರಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಟ್ಟೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಟ್ಟೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಟ್ಟೆ

 1. ಬಟ್ಟೆಗೆಡು; ಬಟ್ಟೆತಪ್ಪು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಟ್ಟೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಟ್ಟೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಟ್ಟೆ&oldid=674218" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ