ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಿಲು

  1. ಗುಡ್ಡೆ,ರಾಶಿ
    _____________________
    _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಿಲು

  1. ನೆರೆಯಿಂದ ಮಳಲ ಒಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಿಲು

  1. ಮಳಲ ಒಟ್ಟಿಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಿಲು

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಿಲು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒಟ್ಟಿಲು&oldid=532021" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ