ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕೊನೆ,ತುದಿ,ವೈಪರೀತ್ಯ
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮುಂದುಗಡೆ
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಮೊಸರು ಕಡೆ; ಕಡೆಗೋಲು; ಕಡೆ
 2. ಕಡಿ, ಕಡಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಡ, ಕಡಹ, ಕಡೆತ

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಹೊಳೆಯನ್ನು ಕಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಡೆಗಣ್ಣು, ಕಡೆನೋಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಡೆಯ ಕರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಟ್ಟುಕಡೆ ; ಕೊಟ್ಟ ನುಡಿಯನ್ನು ಕಡೆದವನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಿಂದಲೂ ಬಂದರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕೊಟ್ಟ ನುಡಿಯನ್ನು ಕಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಮೊಸರು ಕಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಗಣಜೆ, ಕಡಿತಿ

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಡೆ&oldid=566890" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ