ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕೊನೆ,ತುದಿ,ವೈಪರೀತ್ಯ
  ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮುಂದುಗಡೆ
  ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಮೊಸರು ಕಡೆ; ಕಡೆಗೋಲು; ಕಡೆ
 2. ಕಡಿ, ಕಡಯಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಡ, ಕಡಹ, ಕಡೆತ

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಹೊಳೆಯನ್ನು ಕಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಡೆಗಣ್ಣು, ಕಡೆನೋಟ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಡೆಯ ಕರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕಟ್ಟುಕಡೆ ; ಕೊಟ್ಟ ನುಡಿಯನ್ನು ಕಡೆದವನು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಿಂದಲೂ ಬಂದರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಕೊಟ್ಟ ನುಡಿಯನ್ನು ಕಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಮೊಸರು ಕಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡೆ

 1. ಗಣಜೆ, ಕಡಿತಿ

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಡೆ&oldid=566890" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ