ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

'ಹುಟ್ಟು 'ಉಗಮ

 1. ಕುಲ,ಜಾತಿ,ಪೀಳಿಗೆ,ಬುಡಕಟ್ಟು
  ಹುಟ್ಟುಪೊಚ್ಚ; ಹುಟ್ಟು ತೊಂದರೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡು; ಹುಟ್ಟುಕೂದಲು; ಹುಟ್ಟುತನ; ಹುಟ್ಟುಮನೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ಹುಟ್ಟುಕುರುಡ, ಹುಟ್ಟು ಕಿವುಡ, ಹುಟ್ಟುಚಾಳಿ, ಹುಟ್ಟುಮಚ್ಚೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ಹುಟ್ಟುಹಾಕು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ಹೊಳೆಯ ಹುಟ್ಟು - ಈ ಹೊಳೆಯ ಹುಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವವರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು; ಹುಟ್ಟು ಗಾಲಿ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹುಟ್ಟು&oldid=658798" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ