'ಹುಟ್ಟು 'ಉಗಮ

 1. ಕುಲ,ಜಾತಿ,ಪೀಳಿಗೆ,ಬುಡಕಟ್ಟು
  ಹುಟ್ಟುಪೊಚ್ಚ; ಹುಟ್ಟು ತೊಂದರೆ

ಉದಯ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡು; ಹುಟ್ಟುಕೂದಲು; ಹುಟ್ಟುತನ; ಹುಟ್ಟುಮನೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ಹುಟ್ಟುಕುರುಡ, ಹುಟ್ಟು ಕಿವುಡ, ಹುಟ್ಟುಚಾಳಿ, ಹುಟ್ಟುಮಚ್ಚೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ಹುಟ್ಟುಹಾಕು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ಹೊಳೆಯ ಹುಟ್ಟು - ಈ ಹೊಳೆಯ ಹುಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವವರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು; ಹುಟ್ಟು ಗಾಲಿ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹುಟ್ಟು&oldid=671166" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ