ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಕಳ್ಳುಕುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ನೀರು ಕುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಕುಡಿಯೆಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಕುಡಿಯೊಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಬಿದಿರ ಕುಡಿ; ಕುಡಿದಾಡೆ; ಕುಡಿವೆಳಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಕುಡಿನಾಲಿಗೆ; ಕುಡಿಗಯ್; ಕುಡಿಗಣ್ಣು; ಕಣ್ಣಿನ ಕುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಗೆಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕುಡಿ&oldid=654214" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ