ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡ್ಡ

 1. ಧೈರ್ಯ,ಸ್ಥೈರ್ಯ,ಪರಾಕ್ರಮ,ನಿರ್ಭೀತಿ,ಧೃತಿ,ಹುರಿ,ಪನ್ನತಿಕೆ,ಮೊನೆ,ಎದೆಗಾರಿಕೆ,ಹೊರೆ,ಕೆಚ್ಚು,ಗುಂಡಿಗೆ, ಗುಂಡೆ,ಒಟ್ಟಜೆ
  ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡ್ಡ

 1. ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡ್ಡ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡ್ಡ

 1. ಕಡ್ಡಾಗು; ಕಡ್ಡ ಮಾಡು
  ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡ್ಡ

 1. ಅವರಿಬ್ಬರೊಳಗೆ ಕಡ್ಡ ಇದೆ
  ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡ್ಡ

 1. ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು
 2. ಕರಡು, ಕರಡ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಡ್ಡ&oldid=568381" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ