ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು

  1. ಸುಧಾರಿಸು,ಮೇಲೆತ್ತು,ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ