ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸು

  1. ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು,ಸುಧಾರಿಸು,ಮೇಲೆತ್ತು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ