ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ

  1. ಸ್ಥಳ,ಜಾಗ,ತಾಣ,ಸ್ಥಾನ,ನೆಲೆ,ತಾವು,ವಾಸಸ್ಥಾನ,ಮನೆ,ವಸತಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ