ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಟಿಸು

  1. ಮುಚ್ಚಿಬಿಡು
    ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. seal, en: seal
  2. agglutinate, en:agglutinate

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಟಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಟಿಸು

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಟಿಸು

  1. ಈ ಎರಡು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಟಿಸು

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಂಟಿಸು&oldid=597083" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ