ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. ____________________

ಲಗಾಮು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. ಹಿಡಿತ
  ಆತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಂಕೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. ___________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. ಆನೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಂಕೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. ಆಂಕೆ, ಆನಿಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ

 1. ಇಲುಕು, ದಮನ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹತೋಟಿ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ಹಿಡಿತ
 2. ನಿಗ್ರಹ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಕೆ (<ಸಂ. ಅಂಕ) ೧ ಅಪ್ಪಣೆ ೨ ಹತೋಟಿ ೩ ದರ್ಪ ೪ ಎಣಿಕೆ ೫ ಗುರುತು ೬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ, ನಂಬರು

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಂಕೆ&oldid=674221" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ