ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

web designer

  1. ಮಿಂಬಲೆ ತಾಣದ ಬಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವ
    ಮಿಂಬಲೆ ಹಮ್ಮುಗೆಗಾರ,ಮಿಂಬಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=web_designer&oldid=649163" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ