ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ದಾಟಿ,ಹಾಳಿ,ಪಡಿ,ದಂಡಿ,ಬಳಿ,ಹಾಡು
    ಹೊಲಬು ತಪ್ಪು, ಹೊಲಬುಗೆಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ಅವನ ಮಾತಿನ ಹೊಲಬು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ಹೊಲಬು ತಪ್ಪು, ಹೊಲಬನರಿಯದ ಮಾತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ಹೊಲಬು ತಪ್ಪು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ಹೊಲಬಿಗ; ಹೊಲಬು ತಿಳಿದವನು; ಹೊಲಬು ತಪ್ಪು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊಲಬು&oldid=543467" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ