ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ದಾಟಿ,ಹಾಳಿ,ಪಡಿ,ದಂಡಿ,ಬಳಿ,ಹಾಡು
    ಹೊಲಬು ತಪ್ಪು, ಹೊಲಬುಗೆಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ಅವನ ಮಾತಿನ ಹೊಲಬು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ಹೊಲಬು ತಪ್ಪು, ಹೊಲಬನರಿಯದ ಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ಹೊಲಬು ತಪ್ಪು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲಬು

  1. ಹೊಲಬಿಗ; ಹೊಲಬು ತಿಳಿದವನು; ಹೊಲಬು ತಪ್ಪು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊಲಬು&oldid=543467" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ