ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಹೋಗುವುದು

  1. (ರಂಗದಿಂದ)ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ,ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ