ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು

  1. (ರಂಗದಿಂದ)ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ,ಹೊರಹೋಗುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ