ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಮುಷ್ಟಿ
  ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಹಿಡಿಸೂಡಿ; ಹಿಡಿಗಲ್ಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಹಿಡಿದೆಳೆ; ಹಿಡಿದೆತ್ತು; ಸೆರೆಹಿಡಿ; ಆ ಊರಿನ ನೀರು ನನಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಹಿಡಿಸು - ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುವಶ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಬೆಂಕಿಹಿಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಹಿಡಿದಿಡು; ಕೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಹಿಡಿತುಂಬು; ಹಿಡಿಹುಲ್ಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಕತ್ತಿಯ ಹಿಡಿ ; ಹಿಡಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಕತ್ತಿಯ ಹಿಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಕತ್ತಿಯ ಹಿಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಹಿಡಿದಿಡು; ಸೆರೆಹಿಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಎಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಹಿಡಿದುಹಾಕು; ಚಳಿಹಿಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿ

 1. ಕೋವಿಯ ಹಿಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಿಡಿ&oldid=531945" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ