ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಟ್ಟಿಲು

  1. ನಿಚ್ಚಣಿಗೆ, ಸೋಪಾನ, ಪಾವಟಿಗೆ, ಹಂತ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ