ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರು

  1. ನಿಲ್ಲು,(ಮನಸ್ಸು)ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: