ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯಾಪಾರಾದೇಶ

  1. (ಸರಕು ಒದಗಿಸಲು)ಕೋರಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ