ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋರಿಕೆ

  1. ದರಖಾಸ್ತು,ಪ್ರಾರ್ಥನೆ,ಬಿನ್ನಹ,ಮನವಿ,ಯಾಚನೆ,ವಿಜ್ಜ್ಞಾಪನೆ,ವಿನಂತಿ,ಬೇಡಿಕೆ
    __________________
    __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋರಿಕೆ

  1. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋರಿಕೆ

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋರಿಕೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋರಿಕೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೋರಿಕೆ&oldid=532006" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ