ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

  1. ಅಧೀಕ್ಷಕ,ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ,ನಿರ್ವಾಹಕ, (ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ)ಅಧಿಕಾರಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ