ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ

  1. ನಿಲಯ ಪಾಲಕ,ರಕ್ಷಕ,ವಾರ್ಡನ್ನು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ