ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವರಣ ಚಿತ್ರ

  1. ರೇಖಾಕೃತಿ,ನಿದರ್ಶಕ ಚಿತ್ರ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ