ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರೇಖಾಕೃತಿ

  1. ನಕ್ಷೆ,ರೇಖಾಚಿತ್ರ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ